פעילי הפסטיבל 

     הנהלת הפסטיבל

נשיא ההתאגדות מודי קניגסברג
יו"ר ועד העמותה גלעד אופיר
גזבר ההתאגדות ראובן בשביץ
קפטן ספורטיבי ארצי מיכה מרק
מנכ"ל ההתאגדות אוריה מאיר

 

  תפעול ולוגיסטיקה

מנהלת הפסטיבל אוריה מאיר
חישוב ופרסום תוצאות אסף עמית

 

   מנהלי תחרויות 

מנהל תחרות ראשי טון קוינמן
מנהל תחרות ברי אבנר
מנהל תחרות אילן שזיפי
מנהלת תחרות אביבה בן ארויה
מנהל תחרות דרור שיפטן
מנהל תחרות דירק פיטרס
מנהל תחרות יוסי פיברט
מנהל תחרות מושיקו מיוחס
מנהל תחרות קובי שחר
מנהל תחרות אלברט ספייר
מנהלת תחרות עירית ניימן
מנהל תחרות יוסי רייכמן
מנהלת תחרות גל פיברט

 

 פרסום והפקה

סקירת תחרויות הפסטיבל יוסי אנגל
גרפיקה, חסויות והוצאה לאור רותם פרסום והפקות