פעילי פסטיבל הברידג' הבינלאומי ה - 52

     הנהלת הפסטיבל

נשיא ההתאגדות מודי קניגסברג
יו"ר ועד העמותה גלעד אופיר
גזבר ההתאגדות ראובן בשביץ
קפטן ספורטיבי ארצי מיכה מרק
מנכ"ל ההתאגדות אוריה מאיר

 

  תפעול ולוגיסטיקה

מנהלת הפסטיבל אוריה מאיר
קשר עם נבחרות זרות ראובן בשביץ
חישוב ופרסום תוצאות אסף עמית
ראש צוות לוגיסטיקה טרם נקבע
צוות דלפק חגית זילברשטיין
צוות דלפק מירי ושניצקי
צוות דלפק רחל טובים

 

   מנהלי תחרויות 

 מנהל תחרות ראשי בינלאומי טון קוימן
מנהל תחרות ראשי אילן שזיפי
עוזר מנהל תחרות ראשי קובה קספרזק
מנהלת תחרות אנדה אנצ'יו
מנהל תחרות ברי אבנר
מנהלת תחרות אביבה בן ארויה
מנהל תחרות דוד רפפורט
מנהל תחרות דרור שיפטן
מנהל תחרות דירק פיטרס
מנהלת תחרות אילה הילר
מנהל תחרות קובי שחר
מנהל תחרות מושיקו מיוחס
מנהל תחרות אבי טרגן
מנהלת תחרות אאורליה מונטאנו

 

 פרסום והפקה

עורך עלון הפסטיבל רם סופר
גרפיקה, חסויות והוצאה לאור רותם פרסום והפקות