הזוכים בתחרויות המרכזיות (תחרויות דו מושביות),

יוזמנו לטקס הגביעים השנתי

שיתקיים בבית ההתאגדות בתחילת שנת 2021.